Pitanja i odgovoriOdređivanje prave cene za nekretninu je ključno za uspešnu prodaju. Prvi korak je angažovanje profesionalnog procenitelja nekretnina koji će na osnovu različitih faktora, kao što su lokacija, stanje nekretnine, veličina, starost i tržišni trendovi, proceniti njenu vrednost. Takođe, možete konsultovati realtora koji ima iskustvo i znanje o lokalnom tržištu. Pored...
Opširnije... »

Trajanje procesa prodaje nekretnine može značajno varirati u zavisnosti od različitih faktora. U proseku, može trajati od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Faktori koji utiču na trajanje uključuju stanje i cenu nekretnine, trenutne tržišne uslove, lokaciju, te koliko je nekretnina atraktivna za potencijalne kupce. U sporijim tržišnim uslovima, proces može...
Opširnije... »

Prodaja preko agencije za nekretnine može biti korisna jer agenti imaju iskustvo, mrežu kontakata i marketinške resurse koji mogu ubrzati proces prodaje i postići bolju cenu. Agenti takođe mogu pomoći u pregovorima i pravnim aspektima prodaje. Međutim, to dolazi sa provizijom koja obično iznosi oko 3-6% od prodajne cene. Samostalna...
Opširnije... »

Predugovor je inicijalni pravni dokument koji definiše osnovne uslove prodaje, kao što su cena, rokovi, kapara i ostale obaveze strana. On je obavezujući i služi kao garancija da će se glavni ugovor zaključiti pod definisanim uslovima. Glavni ugovor o prodaji je konačni pravni dokument koji formalizuje prenos vlasništva sa prodavca...
Opširnije... »

U većini slučajeva, porez na promet nekretnina (porez na prenos apsolutnih prava) plaća kupac. Međutim, to može biti predmet dogovora između prodavca i kupca. Porez na promet nekretnina obično iznosi oko 2-3% od vrednosti nekretnine, ali se tačna stopa može razlikovati u zavisnosti od lokalnih zakona i propisa. Važno je...
Opširnije... »

Vlasnički list: Izvod iz katastra nepokretnosti koji potvrđuje vaše vlasništvo nad nekretninom.Građevinska dozvola: Dokaz da je nekretnina legalno izgrađena.Upotrebna dozvola: Potvrda da je objekat izgrađen u skladu sa propisima i da je siguran za korišćenje.Uverenje o plaćenim porezima: Dokaz da su svi porezi na imovinu plaćeni.Računi za komunalije: Potvrda da...
Opširnije... »

Priprema nekretnine za prodaju uključuje sledeće korake:Opravke i renovacije: Popravite sve kvarove, kao što su curenje, pukotine, ili problemi sa strujom i vodom. Razmislite o manjim renovacijama koje mogu povećati vrednost nekretnine.Čišćenje i uredjenje: Detaljno očistite nekretninu i uklonite nepotrebne stvari kako bi prostor izgledao prostrano i uredno.Staging: Razmislite o...
Opširnije... »

Plaćanje pri prodaji nekretnine obično se vrši putem bankovnog transfera. Prvi korak je uplata kapare (obično 10% od dogovorene cene) pri potpisivanju predugovora. Ostatak iznosa se plaća pri potpisivanju glavnog ugovora kod notara, nakon čega se vrši prenos vlasništva. U nekim slučajevima, kupac može koristiti hipotekarni kredit za kupovinu, pri...
Opširnije... »

Troškovi prodaje nekretnine mogu uključivati:Provizija agencije za nekretnine: Obično iznosi 3-6% od prodajne cene.Notarske takse: Troškovi overavanja predugovora i glavnog ugovora kod notara.Porez na promet nekretnina: Obično iznosi 2-3% od vrednosti nekretnine, najčešće ga plaća kupac.Troškovi procene: Ako angažujete profesionalnog procenitelja za procenu vrednosti nekretnine.Popravke i renovacije: Troškovi za popravljanje...
Opširnije... »

Prenos vlasništva se vrši kroz sledeće korake:Potpisivanje glavnog ugovora: Ugovor se potpisuje kod notara i overava.Plaćanje kupoprodajne cene: Kupac isplaćuje dogovoreni iznos prodavcu, obično putem bankovnog transfera.Podnošenje zahteva za upis u katastar: Prodavac i kupac podnose zahtev za upis promene vlasništva u katastar nepokretnosti.Izmirenje poreza: Kupac plaća porez na promet...
Opširnije... »
^ Gore