Tržište Nekretnina u Srbiji 2024: Trenutno Stanje i Prognoze

Tržište Nekretnina u Srbiji 2024: Trenutno Stanje i Prognoze

Tržište nekretnina u Srbiji prolazi kroz period značajnih promena u 2024. godini. Ova godina donosi nekoliko ključnih trendova i izazova koji oblikuju kako ponudu, tako i potražnju za nekretninama širom zemlje.

Pad u Prodaji Nekretnina

Tokom 2023. godine, tržište nekretnina u Srbiji je zabeležilo pad u broju transakcija, trend koji se nastavlja i u 2024. godini. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), broj zaključenih ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u prvom polugodištu 2023. godine je opao za 12% u odnosu na isti period prethodne godine​ (Nekretnine.rs)​. Neki stručnjaci predviđaju da će ukupni promet nekretnina tokom 2024. godine biti manji za više od 30% u poređenju sa prethodnim godinama​ (NOVA portal)​.

Stabilizacija i Mogući Pad Cena

Usprkos smanjenom broju transakcija, cene nekretnina su do sada ostale relativno stabilne. Međutim, očekuje se da će tokom 2024. godine doći do pada cena kvadrata, posebno u Beogradu, što bi moglo povući i cene u prigradskim opštinama i drugim gradovima. Stručnjaci predviđaju pad cena između 10% i 20%, u zavisnosti od lokacije i kvaliteta gradnje​ (blic.rs)​​ (blic.rs)​.

Faktori koji Utječu na Tržište

Jedan od ključnih faktora koji utiče na tržište je ekonomska kriza koja je dovela do visokih kamatnih stopa, što je obeshrabrilo potencijalne kupce od uzimanja stambenih kredita​ (NOVA portal)​. Zbog toga, mnogi kupci su stavili svoje odluke o kupovini na pauzu, čekajući povoljnije uslove.

Pored toga, prodavci nekretnina nisu spremni na značajniju korekciju cena, što dodatno komplikuje situaciju. Ipak, sa smanjenjem aktivnosti na tržištu, pojavljuje se veći prostor za pregovaranje o ceni prilikom kupovine​ (Nekretnine.rs)​.

Novi Trendovi na Tržištu

Interesovanje za nekretninama van gradskih područja, posebno na planinama, i dalje raste. Održiva gradnja i energetska efikasnost postaju sve važniji faktori za potencijalne kupce. Izgradnja modernih stambenih objekata sa ciljem poboljšanja efikasnosti i udobnosti stanovanja je u porastu​ (Nekretnine.rs)​​ (blic.rs)​.

Buduće Prognoze

Ukoliko dođe do stabilizacije inflacije i smanjenja kamatnih stopa, moguće je očekivati oporavak aktivnosti na tržištu nekretnina, posebno među kreditnim kupcima. Ovo bi moglo doprineti ponovnom rastu prometa nekretnina i stabilizaciji cena​ (Nekretnine.rs)​​ (blic.rs)​.

Zaključak

Tržište nekretnina u Srbiji suočava se sa izazovnim periodom, sa padom u prodaji i mogućim padom cena. Ekonomska situacija i visoke kamatne stope igraju ključnu ulogu u oblikovanju trenutne situacije, dok trendovi kao što su interesovanje za nekretninama van gradskih područja i održiva gradnja postaju sve značajniji. U narednom periodu, stabilizacija tržišta će zavisiti od ekonomskih faktora i prilagođavanja kako prodavaca, tako i kupaca na nove tržišne uslove.

^ Gore