Uslovi Korišćenja


Ovaj Ugovor definiše uslove korišćenja Sajta KraljevGrad (u daljem tekstu — «Sajt») i njegovih materijala i usluga od strane korisnika.

1.Opšti uslovi

1.1 Sajt KraljevGrad.com nije Agencija, Agent, posrednik niti vlasnik nekretnina ili oglasa na sajtu. Sajt je informativnog karaktera, ne naplaćuje nikakve usluge nikome. Za sadržaj, vlasništvo, tačnost opisa i fotografija na oglasima odgovorni su isključivo oglašivači.

1.2. Korišćenje materijala i usluga Sajta je regulisano važećim zakonima Republike Srbije.

1.3. Ovaj Ugovor je javna ponuda. Dobijanjem pristupa materijalima Sajta smatra se da je Korisnik prihvatio uslove Ugovora.

1.4. Administracija sajta ima pravo da jednostrano promeni uslove Ugovora u bilo kom trenutku. Sve izmene stupaju na snagu 3 dana nakon objavljivanja nove verzije Ugovora na Sajtu. Ukoliko se Korisnik ne slaže sa uslovima, dužan je da napusti pristup Sajtu i da prestane da koristi materijale i usluge Sajta.

2. Odgovornosti strana

2.1. Korisnik je saglasan da neće preduzimati bilo kakve radnje koje se mogu smatrati kršenjem zakona Republike Srbije i zakona ili pravila međunarodnog prava u oblasti intelektualne svojine, autorskih i/ili srodnih prava, kao ni radnje koje rezultiraju ili mogu dovesti do kvara na sajtu i uslugama veb stranice.

2.2. Zabranjeno je korišćenje materijala sajta bez izričite dozvole vlasnika autorskih prava . Za zakonito korišćenje materijala Sajta potrebno je zaključiti licencni ugovor (dobiti licencu) sa nosiocima autorskih prava.

2.3. Prilikom citiranja materijala sajta, uključujući autorska dela, upotreba linka ka sajtu je obavezna.

2.4. Komentari i drugi postovi korisnika na Sajtu ne smeju biti u suprotnosti sa pravilima zakona i opšteprihvaćenim normama morala i etike.

2.5. Korisnik se upozorava da administracija Sajta nije odgovorna za bilo kakvu posetu i korišćenje spoljnih resursa, na linkovima koji mogu biti prisutni na Sajtu.

2.6. Korisnik je saglasan da administracija sajta nije odgovorna i da nema direktne ili indirektne odgovornosti prema korisniku za bilo kakav gubitak ili oštećenje sadržaja sajta, registraciju autorskih prava i informacija o takvoj registraciji, robe i usluga, dostupnih ili izvedenih sa spoljnih veb lokacija ili resurse ili bilo koje druge kontakte koji proizilaze iz korišćenja informacija objavljenih na sajtu ili veza ka spoljnim resursima.

2.7. Korisnik prihvata da svi materijali i usluge Sajta ili bilo koji drugi deo mogu biti praćeni oglašavanjem. Korisnik je saglasan da administracija sajta nije odgovorna i da nema nikakve obaveze za takvo oglašavanje

3. Ostali pojmovi

3.1. Svi eventualni sporovi koji proizilaze iz ovog Ugovora ili u vezi sa njim biće rešavani u skladu sa važećim zakonom Republike Srbije.

3.2. Ništa u Ugovoru neće se razumeti kao uspostavljanje odnosa sa agentima, agencijama, partnerskih odnosa, odnosa o zajedničkim aktivnostima, odnosa ličnog zapošljavanja ili bilo koje druge vrste odnosa između Korisnika i administracije sajta koji nisu direktno predviđeni ovim Ugovorom.

3.3. U slučaju da Sud smatra bilo koju tačku ovog Ugovora nevažećom ili nesprovodljivom, to neće značiti poništavanje drugih izjava iz Ugovora.

3.4. Neaktivnost administracije sajta u slučaju bilo kakvog kršenja izjava iz Ugovora od strane korisnika ne sprečava administraciju sajta da kasnije preduzme odgovarajuće radnje u odbrani svojih interesa i autorskih prava na materijalima sajta zaštićenim zakonom.

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama i uslovima ovog Ugovora i da ih preuzima.

^ Gore